24-10-2019 0:20
antaba.pl Galeria   |   Aukcje   |   Pasaż Handlowy   |   Oferta   |   Informacje   |   Kontakt
 
     Informacje
Zasady współpracy
Cennik
Statystyka sprzedaży
 
     Rozliczenia
Numer rachunku bankowego
Przekaz pocztowy
 
REJESTRACJA
 Zasady współpracy z portalem Antaba.pl

Portal Antaba.pl założony został, aby ułatwiać wymagającym Klientom znalezienie
i zakup rzetelnych przedmiotów artystycznych bezpośrednio od artystów, konserwatorów zabytków, kolekcjonerów dzieł sztuki.


Poprzez oferowaną formę sprzedaży twórcy mają możliwość dotarcia do nabywców bez pośredników. Rozliczenia za zakupione dzieła są wypłacane przez Nabywcę zawsze bezpośrednio Sprzedawcy. Sprzedawcą w rozumieniu Antaba.pl jest plastyk - autor dzieła, kolekcjoner lub firma zajmująca się konserwacją dzieł sztuki.


Zasady współpracy
________________
Zobowiązania Sprzedawcy

Sprzedawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad regulaminu Allegro.pl oraz zasad współpracy portalu Antaba.pl.

Użytkownik systemy aukcyjnego, którego aukcje są dostępne w systemie portalu Antaba.pl nie może odsyłać Klientów do innych aukcji toczących się na innych kontach.

________________
Rozliczenia

Sprzedawcy zobowiązani są do rozliczania się z Antabą według stawek i zasad opisanych w cenniku.

Nie rozliczenie się Sprzedawcy ze współpracy, według zasad opisanych w cenniku jest rozumiane jako rozwiązanie współpracy
.

________________
Przedmioty zastrzeżone

W serwisie Antaba niedozwolone jest wystawianie i sprzedaż przedmiotów, które w jakikolwiek sposób naruszają obowiązujące prawo lub mogą być uznane za obsceniczne, znieważające lub wprowadzające w błąd.

Antaba.pl nie będzie prowadzić reklamy i sprzedaży przedmiotów o tematyce religijnej i sakralnej lub zawierających elementy kultu religijnego. Nie prowadzimy również reklamy przedmiotów, co do których istnieje podejrzenie o ich nielegalnym pochodzeniu.

Antaba zastrzega sobie prawo do nie pokazywania przedmiotów wystawionych na aukcjach, które nie mają związku z tematyką naszego serwisu lub godzą w interesy i wizerunek portalu Antaba.pl.

________________
Postanowienia końcowe

Każdy użytkownik współpracujący z portalem Antaba.pl zobowiązany jest do przestrzegania wyżej wymienionych zasad współpracy.

A
ntaba.pl zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat i prowizji z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Numer konta do dokonywania rozliczeń z portalem Antaba.pl znajduje się tutaj

W razie pytań dotyczących współpracy prosimy o
kontakt

Współpraca z Antaba.pl rozumiana jest jako akceptacja wyżej wymienionych zasad.

Regulamin sprzedaży w systemie aukcyjnym Portalu Antaba.pl jest równoważny
z regulaminem serwisu Allegro.pl
(Zobacz regulamin w osobnym oknie)

do góry
Copyright © 2001 - 2019 Antaba.pl - Internetowy Portal Sztuki
Kontakt | O nas | Reklama u nas22 | Informacje Prawne | Praca/współpraca pg :: 2.124